Államvizsga

Az államvizsga időpontja:

  • írásbeli: 2020. június 24., 9:00 óra
  • szakdolgozat védése: 2020. június 24., 15.00 óra

 

Az államvizsga bizottság összetétele:

Elnök: dr. Boszák Gizella, docens

Tagok: dr. Varga Péter, docens

   dr. János Eszter, adjunktus

Titkár: drd. Stoicu-Crișan Renata, tanársegéd

 Póttag: dr. Maior Enikő, docens

 

Fellebbezési bizottság összetétele:

Elnök: dr. Bánffi-Benedek Andrea docens

Tagok: dr. Nagy Ágota adjunktus

Dr. Borbély Julianna, adjunktus

Titkár: dr. Bökös Borbála, adjunktus

Póttag: dr. Balogh Brigitta docens

 

Az államvizsga menete:

Az államvizsga módszertana 2020 (GE)

Formai követelmények:

Az államvizsga dolgozat formai követelményei

A záróvizsga tételei:

A német alapszakos (BA) záróvizsga tételei 2020

 

Útmutató a plágiumellenőrző szoftver használatához