Hallgatói tájékoztató

nemet nyelv es irodalom szakosok

 

HALLGATÓI KÖZETELZETTSÉGEK

 

1. Óralátogatás

  • Az előadásokon és szemináriumokon való részvétel kötelező.
  • Az érdemjegy megszerzésének feltétele az oktató által meghatározott követelmények teljesítése.
  • Az órára való jelentkezés feltétele az oktató által kijelölt segédanyag (könyv, szöveggyűjtemény, fénymásolat) megléte.

2. Vizsga

  • A vizsgadátumot az oktató állapítja meg a csoport más vizsgáinak figyelembevételével.
  • Amennyiben a hallgató pótvizsgázni szeretne, legkésőbb a vizsganap előtti napon 14 óráig köteles jelentkezni a pótvizsgára az illető tanárnál e-mailben.

3. Fogadóóra

  • A hallgató köteles az illető oktatónál a fogadóóra előtti napon 14 óráig e-mailben bejelentkezni.

4. Szakdolgozat

  • A második tanulmányi év végén a hallgató témát és témavezető tanárt köteles választani.
  • Harmadév első félévének a végére a hallgató köteles leadni a témájához kapcsolódó feldolgozott szakirodalmat, különben a témavezető tanár nem köteles tovább vezetni a dolgozatot.
  • Plágium (pl. hivatkozás nélküli másolás az internetről, stb.) esetén a témavezető nem ad a szakdolgozatra értékelő jegyet.

5. TDK

  • A TDK a harmadéves hallgatóknak kötelező, amennyiben a szakdolgozatot irányító oktató a dolgozatot bemutatásra alkalmasnak ítéli meg.