Hallgatói tájékoztató

nemet nyelv es irodalom szakosok

 

HALLGATÓI KÖZETELZETTSÉGEK

 

1. Óralátogatás

 • Az előadásokon és szemináriumokon való részvétel kötelező.
 • 3 hiányzás megengedett úgy az előadáson, mint a szemináriumon való részvétel esetében.
 • Minden további hiányzás esetén a végső vizsga-, illetve szemináriumi jegyből egy jegy levonódik.
 • Az érdemjegy megszerzésének feltétele az oktató által meghatározott követelmények teljesítése.
 • Az órára való jelentkezés feltétele az oktató által kijelölt segédanyag (könyv, szöveggyűjtemény, fénymásolat) megléte.

2. Vizsga

 • A vizsgadátumot az oktató állapítja meg a csoport más vizsgáinak figyelembevételével.
 • Amennyiben a hallgató pótvizsgázni szeretne, legkésőbb a vizsganap előtti napon 14 óráig köteles jelentkezni a pótvizsgára az illető tanárnál e-mailben.

3. Fogadóóra

 • A hallgató köteles az illető oktatónál a fogadóóra előtti napon 14 óráig e-mailben bejelentkezni.

4. Szakdolgozat

 • A második tanulmányi év végén a hallgató témát és témavezető tanárt köteles választani.
 • Harmadév első félévének a végére a hallgató köteles leadni a témájához kapcsolódó feldolgozott szakirodalmat, különben a témavezető tanár nem köteles tovább vezetni a dolgozatot.
 • Plágium (pl. hivatkozás nélküli másolás az internetről, stb.) esetén a témavezető nem ad a szakdolgozatra értékelő jegyet.

5. TDK

 • A TDK a harmadéves hallgatóknak kötelező, amennyiben a szakdolgozatot irányító oktató a dolgozatot bemutatásra alkalmasnak ítéli meg.