Bemutatás

nemet szakÖt ok, amiért megéri nálunk tanulni:

1. Romániai szinten egyedülálló módon folyik nálunk a germanisztikai képzés, mert a magyar nyelvet használjuk segédnyelvként pl. a nyelvtani magyarázatok, a szókincsfejlesztés, a fordítási gyakorlatok során.

2. Hallgatóink az országban páratlan, akkreditált BA végzettségetszerezhetnek, mivel a két féléves alapképzés után a kor igényeinek megfelelőszakosodási lehetőséget biztosítunk: a harmadik félévtől kezdődően választani lehet az Irodalom, kultúra, média szakirány és a Fordítói szakirány között.

3. Számos közösségi programot szervezünk (pl. ismerkedési délután, rendszeres német filmklub, adventi ünnepség, szaknap, workshopok, évfolyam kirándulások).

4. Gyakorlatias képzést ajánlunk, amely kis csoportokban folyik és a német nyelv alapjaival kezdődik. Így megvalósul a személyre szabott képességfejlesztés.

5. Külföldi tanulmányi- és ösztöndíjlehetőségek, valamint külföldi vendégelőadók gazdagítják a képzési kínálatot. Minden nyáron ingyenes németországi tanulmányutakat szervezünk pl. Frankfurt am Mainba.

Mit tanulhatsz a három év alatt?

 • irodalmi és nyelvészeti alapozó tárgyak (a német irodalom korszakai, német nyelvtan)
 • német nyelvgyakorlatok (szókincsfejlesztés, kommunikációs gyakorlatok, szövegértelmezés, nyelvtani gyakorlatok, gazdasági német nyelv)
 • fordítási gyakorlatok, fordítástechnika
 • kulturális és médiaismeretek (német országismeret, irodalom és film kapcsolata, multimédia a nyelvoktatásban)

Kiegészítő képzési lehetőségek:

 • A pedagógiai modul keretében: a némettanári képesítés megszerzése
 • Szakpárok: német – magyar és német – angol szakpárok indítása, amennyiben a felvételi időpontjáig megkapjuk rá a működési engedélyt.
 • Két szak párhuzamos végzése vagy munkaviszony esetén 50%-os óralátogatási kedvezményt adunk.

A 3 éves alapképzés elvégzése után a Többnyelvűség és multikulturalitás akkreditált mesterképzés keretében lehetőség nyílik a mesterfokozat megszerzésére.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • gazdasági élet;
 • idegenforgalom;
 • fordítói munkakör;
 • oktatás;
 • közigazgatás;
 • nemzetközi szervezetek;
 • média;
 • a nemet nyelv és kultúra ismeretéhez kötött munkakörök.