Prezentare

nemet szakÎn decursul anilor de studiu, studenţii fac cunostinţă cu domeniile de bază ale germanisticii, cum ar fi probleme de lingvistică, de literatură germană, de literatura minorităţii germane din România, fiind orientaţi concomitent şi în chestiuni legate de Uniunea Europeană. Pe lângă predarea materiilor de specialitate se urmăreşte şi îmbogăţirea cunoştinţelor practice de limbă. În cadrul studiului germanisticii studenţii au posibilitatea de a învăţa şi o altă limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză).

După studiul de bază ce durează două semestre oferim studenţilor posibilitatea alegerii mai multor specializări in concordanţă cu cerinţele actuale. Începând cu semestrul al treilea, studenţii pot opta pentru un pachet de materii din domeniul literaturii, culturii si ştiinţelor comunicării şi un altul din domeniul lingvisticii aplicate (teoria si practica traducerii, limbaje specializate etc.), urmărîndu-se aprofundarea cunoştinţelor pentru viitoarea profesie de traducători şi translatori. În acest stadiu apare oportunitatea asimilării metodelor de muncă ştiinţifică independentă si creatoare. Un exemplu ar fi încurajarea activităţii cercurilor stiinţifice studenţeşti.

După absolvirea facultăţii, studentul poate primi o diplomă cu calificarede filolog şi profesor de limbă şi literatură germană. Absolvenţilor le stă la dispoziţie o paletă largă de profesii în care se cere o diploma de profil filologic: profesori, traducători, translatori, ziarişti, redactori, experţi culturali UE etc.

Planul strategic de cercetare al departamentului